Energikalkulator

 
Norsk teknologi AS
Formål kWh/år Prosent
Boligens totale energiforbruk 100 %
Andel oppvarming bolig
Lånerente

Energikalkulatoren beregner hvilke(n) oppvarmingskilde(r) som lønner seg for deg. Den beregner kostnader pr år sett i forhold til oppvarmingskildenes levetid og utlånsrenten på lånet ditt. Skal du ikke ta opp lån for å finansiere investeringen i oppvarmingskilden, må du sette renten til 0. De hvite feltene i hvert steg er forhåndsutfylt med gjennomsnittsforbruk og priser som oppdateres en gang i kvartalet.

Du kan selv endre tallene.

Energikilde Pris per enhet (kr) Omregnet kr/kWh Omregnings-
faktor
Elektrisitet i kWh 1
Pellets i kg 4,9
Ved (bjørk) i favn 2650
Olje i liter 10,2
Parafin i liter 11,97

Prisene oppdateres hvert kvartal. Du kan eventuelt fylle inn nye priser selv. Hold musen over informasjonstegnet ved siden av de hvite feltene for mer informasjon om innhenting av pris.

Vil du se en mer detaljert utregning, kryss av i boksen øverst til høyre i vinduet.

Oppvarmingssystem Investerings- kostnad (kr) Levetid (år) Årlig vedlikehold (kr) Andel av totalt oppvarmings- behov (%) Energisparing v/ bruk av styresystem (kWh/år ) System
virkningsgraden (%)
Elvarme    
Styresystem    
Varmepumpe Luft til luft  
Pelletskamin  
Moderne vedovn  
Oljefyr med oljetank  
Pelletskjel    
Varmepumpe Geo/vann til vann  
Varmepumpe Luft til vann  
Vannbårent varmesystem    

NB! Energikalkulatoren tar utgangspunkt i at man ikke har noen oppvarmingskilder fra før. Hvis du har elvarme, peis eller en annen oppvarmingskilde, må du sette investeringskostnaden til 0 kr.

Oljefyr, pelletskjel, geo/vann til vann varmepumpe og luft til vann varmepumpe krever et vannbårent varmesystem. Dersom du har vannbåren varme fra før, skriv "0" i investeringskostnad for vannbårent varmesystem.

Oppvarmingssystem Totale årlige kostnader
(kr)
Behov for tilført alternativ energi til oppvarming (KWh) Behov for tilført elektrisitet til oppvarming (kWh) Årlige kostnader alternativ energi
(kr)
Årlige kostnader elekstrisitet (kr) Årlige totale energi
kostnader
(kr)
Årlige finans
kostnader
(kr)
Årlige vedlikeholds- kostnader
(kr)
Elvarme    
Elvarme med styresystem    
Luft til luft varmepumpe      
Pelletskamin
Moderne vedovn  
Oljefyr (inkl. vannbårent varmesystem)
Pelletskjel (inkl. vannbårent varmesystem)
Geo/vann til vann varmepumpe (inkl. vannbårent varmesystem)    
Luft til vann varmepumpe (inkl. vannbåren varme)      

Luft til luft-varmepumpe, pelletskamin og moderne vedovn dekker kun 55 prosent av varmebehovet i en bolig. Derfor er investering i elvarme også inkludert i kostnadene for disse. Har du elvarme fra før, gå tilbake til steg 3 og skriv "0" i investeringskostnad for elvarme.